بازگشت

اجاره آپارتمان 80 متر در بلوار بسیج

راهنما
اجاره آپارتمان 80 متر در بلوار بسیج

اجاره آپارتمان 80 متر در بلوار بسیج

دقایقی پیش در تهران، مرزداران

متراژ 80
ساخت 6
اتاق two
ودیعه (تومان)
اجارهٔ ماهانه (تومان)
ویژگی‌ها و امکانات
ودیعه (تومان) two
اجارهٔ ماهانه (تومان) two
امتیاز