بازگشت

زمین شهرکی دونبش ساحلی

راهنما
زمین شهرکی دونبش ساحلی

زمین شهرکی دونبش ساحلی

دقایقی پیش در تهران، مرزداران

متراژ 140
ساخت
اتاق
ودیعه (تومان)
اجارهٔ ماهانه (تومان)
ویژگی‌ها و امکانات
ودیعه (تومان)
اجارهٔ ماهانه (تومان)
امتیاز