بازگشت

ویلایی دوبلکس مدرن بلوار نیرو هوایی

راهنما
ویلایی دوبلکس مدرن بلوار نیرو هوایی

ویلایی دوبلکس مدرن بلوار نیرو هوایی

دقایقی پیش در تهران، مرزداران

متراژ 150
ساخت نوساز
اتاق two
ودیعه (تومان)
اجارهٔ ماهانه (تومان)
ویژگی‌ها و امکانات
ودیعه (تومان) two
اجارهٔ ماهانه (تومان) two
امتیاز