بازگشت

ویلا در یکی از خیابان فرد شهرک دریاکنار

راهنما
ویلا در یکی از خیابان فرد شهرک دریاکنار

ویلا در یکی از خیابان فرد شهرک دریاکنار

دقایقی پیش در تهران، مرزداران

متراژ 380
ساخت تازه ساخت
اتاق three
ودیعه (تومان)
اجارهٔ ماهانه (تومان)
ویژگی‌ها و امکانات
ودیعه (تومان) three
اجارهٔ ماهانه (تومان) three
امتیاز