بازگشت

ویلا خیابان چهاردهم شهرک دریاکنار

راهنما
ویلا خیابان چهاردهم شهرک دریاکنار

ویلا خیابان چهاردهم شهرک دریاکنار

دقایقی پیش در تهران، مرزداران

متراژ 700
ساخت تازه ساخت
اتاق foor
ودیعه (تومان)
اجارهٔ ماهانه (تومان)
ویژگی‌ها و امکانات
ودیعه (تومان) foor
اجارهٔ ماهانه (تومان) foor
امتیاز