بازگشت

ویلایی با دسترسی عالی در اوجاکسر

راهنما
ویلایی با دسترسی عالی در اوجاکسر

ویلایی با دسترسی عالی در اوجاکسر

دقایقی پیش در تهران، مرزداران

متراژ 160
ساخت 5 سال
اتاق two
ودیعه (تومان)
اجارهٔ ماهانه (تومان)
ویژگی‌ها و امکانات
ودیعه (تومان) two
اجارهٔ ماهانه (تومان) two
امتیاز