بازگشت

ویلا پلاک اول شهرک دریاکنار

راهنما
ویلا پلاک اول شهرک دریاکنار

ویلا پلاک اول شهرک دریاکنار

دقایقی پیش در تهران، مرزداران

متراژ 2000
ساخت تازه ساخت
اتاق morefive
ودیعه (تومان)
اجارهٔ ماهانه (تومان)
ویژگی‌ها و امکانات
ودیعه (تومان) morefive
اجارهٔ ماهانه (تومان) morefive
امتیاز